Teken de petitie Media Info & debat F.A.Q.


Nieuwsbrief 'Een echte held kiest statiegeld' • 16 februari 2012Supermarktfront tegen statiegeld gebroken

Statiegeld is niet langer de lastige kostenpost die alle supermarkten zo snel mogelijk willen afschaffen. Niet alleen willen de meeste burgers statiegeld behouden en uitbreiden. Ook sommige supermarkten zien belangrijke voordelen in het handhaven of zelfs uitbreiden van statiegeld op plastic flessen. Voor supermarktketen Aldi blijkt dit statiegeld juist ook bedrijfseconomisch interessant. Daarmee komt de gezamenlijke anti-statiegeldlobby van supermarktketens krakend en piepend tot stilstand.

Vorig jaar liet een aantal kleinere supermarkteigenaren al zien dat voor hen statiegeld geen vies woord was. Zo werden bijvoorbeeld in Eerbeek en Vledder lokale initiatieven opgestart vanuit maatschappelijke betrokkenheid en de wens om duurzamer te ondernemen (zie verderop in deze nieuwsbrief). Het supermarktfront tegen statiegeld kon dat nog negeren, maar met de recente ‘coming-out’ van supermarktketen Aldi ligt dat anders.

In een kraakheldere brief aan het Ministerie van Milieu heeft Aldi laten weten dat wat hen betreft statiegeld niet mag worden afgeschaft. Aldi wijst op het belang van de financiële prikkel bij de eindgebruiker en verwacht “op bedrijfseconomisch, commercieel en ecologisch gebied negatieve consequenties” van de dreigende afschaffing van én de statiegeldheffing én de verpakkingsbelasting. Daarbij pleit Aldi ervoor om het “nu min of meer evenwichtige beleid” niet te verstoren en stelt daarbij: “Het feit dat Aldi ongeveer 10% van de totale Nederlandse PET-flessenstroom reguleert, verplicht ons om ons standpunt hierin kenbaar te maken”.

De jarenlange lobby van supermarktketens tegen statiegeld verliest niet alleen sterk aan kracht doordat Aldi - en op termijn mogelijk ook andere supermarktketens - zich tegen deze lobby keren. Aldi heeft ook duidelijk gemaakt dat het belangrijkste argument van de anti-statiegeldlobby niet deugt. In de brief wordt namelijk zeer expliciet opgemerkt dat verschillende ondernemingen in staat zijn om de statiegeldtaak “ook bedrijfseconomisch positief in te vullen”.

Rijksoverheid, gemeenten en bedrijfsleven zijn inmiddels al weer maanden in onderhandeling over het verpakkingenbeleid voor de komende jaren. De rijksoverheid toont zich daarbij welwillend tegenover de jarenlange wens vanuit het bedrijfsleven om het statiegeld op plastic flessen af te schaffen. De brief van Aldi komt dus op een cruciaal moment.

Al 50 milieuwethouders steunen het Statiegeldmanifest

Straatvuil is niet alleen één van de grootste ergernissen van de Nederlander, het opruimen ervan vormt ook een serieuze kostenpost voor de gemeenten. Statiegeld op plastic flesjes zorgt ervoor dat deze niet meer op straat terechtkomen, en kan dan ook rekenen op de steun van veel gemeentebesturen.

Al 50 milieuwethouders hebben zich intussen achter het Statiegeldmanifest geschaard. De Echte Held ging bij enkelen op bezoek (zie filmpje-nbs rechts) en vroeg naar de reden voor de wethouders om het manifest te steunen. Maarten van Poelgeest, wethouder te Amsterdam, vindt het "idioot om een goed systeem af te schaffen voor een slechter systeem dat ook nog duurder is". En Jean van der Hoeven, wethouder te Weesp, was mede-auteur van een motie waarmee 94% van de gemeenten zich uitsprak voor behoud en uitbreiding van statiegeld.

Supermarkten zorgen voor een schone omgeving met vrijwillig statiegeld

Niet alleen Supermarktketen Aldi is overtuigd van het nut van statiegeld. De Jumbo in Eerbeek, de Coop in Vledder, de C1000 in Oldenzaal en de Plus in Gorinchem zetten het statiegeldsysteem in voor een schonere leefomgeving. In elk van deze supermarkten kunnen klanten namelijk terecht met kleine flesjes en blikjes. Worden ze in de emballageautomaat geworpen, dan wordt er per drankverpakking vijf eurocent cadeau gedaan.

De Jumbo van Casper Heijne in Eerbeek was de eerste om het vrijwillige statiegeld in te voeren. En het succes is ongekend: sinds juni 2011 zijn ruim een half miljoen flesjes en blikjes ingezameld!

De meeste klanten leverden hun eigen drankverpakkingen in, maar velen gingen ook de omgeving in om blikjes en flesjes van straat en uit het groen te halen. Dit had zo'n merkbaar effect op de schoonheid van het milieu, dat het filiaal van de Eerbeek intussen drie duurzaamheidsprijzen heeft binnengehaald. Topinzamelaar Jan Weijenberg is twee cheques van 500 euro - bovenop de vergoeding voor de tienduizenden verpakkingen die hij heeft ingeleverd - rijker, als beloning voor zijn noeste opruimwerk.

Inzameling blikjes en flesjes daverend succes

Zaterdag 12 november vorig jaar vond in Apeldoorn een grootscheepse inzamelactie plaats van lege blikjes en flesjes, waarvoor 10 eurocent per stuk werd uitbetaald. De actie heeft 221.861 drankverpakkingen opgeleverd, waarmee een symbolische verdedigingsmuur van 50 meter is gebouwd tegen de afschaffing van statiegeld.

De actie was een initiatief van de gemeente Apeldoorn, afvalbeheerder Circulus en flessenautomatenleverancier Tomra Systems. De drie partijen maakten een statement naar politiek Den Haag, waar overwogen wordt om het statiegeldsysteem in Nederland af te schaffen. Lees verderEchteHeld.nl

Manifest

Steun ons

Teken de petitie!Volg Echte Held op:
FacebookTwitterHyves
© 2021 Stichting Ons Statiegeld
Contact en informatie
Recycling Netwerk
@EchteHeld op twitter
Privacyverklaring en
gebruiksvoorwaarden