Strict Standards: Non-static method Configure::read() should not be called statically in /var/www/vhosts/echteheld.nl/httpdocs/cake/basics.php on line 213

Strict Standards: Non-static method Configure::getInstance() should not be called statically in /var/www/vhosts/echteheld.nl/httpdocs/cake/libs/configure.php on line 156
Warning (2): Creating default object from empty value [APP/controllers/paginas_controller.php, line 65]
Kosten - Een Echte Held Kiest Statiegeld

Statiegeldmanifest Nieuws Veelgestelde vragen

Zwerfafval: Kosten

Inmiddels betalen we ongeveer 15 euro per Nederlander per jaar aan zwerfafval [Deloitte, 2010], terwijl dit waarschijnlijk nog niet alle kosten dekt en nog lang niet al het zwerfafval is opgeruimd. Drankverpakkingen bepalen de helft van het volume zwerfafval en zijn ook verantwoordelijk voor de helft van de gemaakte kosten voor reiniging en verwerking van de totale hoeveelheid zwerfafval in Nederland. Door te voorkomen dat drankverpakkingen op straat belanden kan effectief worden bezuinigd op deze kosten.
In opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VROM hebben Deloitte en Agentschap NL uitvoerig onderzoek gedaan naar de totale kosten die Nederland maakt aan zwerfafval. Hiertoe is een dertigtal gemeenten en eenzelfde aantal andere partijen geënquêteerd naar hun uitgaven met betrekking tot zwerfafval, waarna deze cijfers verantwoord zijn geëxtrapoleerd voor heel Nederland [Deloitte, 2010]. Dit zijn de hoofdconclusies van het onderzoek:
  1. De totale jaarlijkse kosten van zwerfafval in Nederland bedragen circa 250 miljoen euro, waarvan bijna 80% (bijna € 200 miljoen) door de gemeenten wordt gedragen en 20% (ruim € 55 miljoen) door overige partijen, zoals beheerders van autowegen, waterwegen en OV-bedrijven (zie Figuur I).

  2. Het daadwerkelijk opruimen van zwerfafval is verreweg de grootste kostenpost met circa 87% van de totale kosten. Activiteiten ten behoeve van het voorkomen en verwerken van zwerfafval vertegenwoordigen elk 7% van de totale kosten.


Figuur I - verdeling van de kosten van zwerfafval in Nederland, onderverdeeld in kosten voor preventie, uitvoering en verwerking en in kosten voor de gemeenten en overige partijen, in miljoenen euro's per jaar [Deloitte, 2010]Kijkend naar de toekomst zijn de meningen verdeeld als het gaat om de hoogte van de kosten voor zwerfafval en het betalen van de rekening.

Het Verpakkingenbesluit -uit 2006- noemt ook het voorkomen en inzamelen van zwerfafval als onderdeel van producentenverantwoordelijkheid. Gemeenten vinden dat het nu -vijf jaar later- wel tijd wordt voor een financiële bijdrage vanuit het bedrijfsleven aan de opruimkosten. Recent schreef de VNG hierover aan de staatssecretaris van het Ministerie Infrastructuur & Milieu [VNG, 2011]:
De ledenvergadering heeft met grote meerderheid (94,1%) een motie aanvaard waarin wordt gesteld dat het statiegeldsysteem moet worden uitgebreid en het commitment van het bedrijfsleven bij het inzamelen van het resterende verpakkingsafval moet worden versterkt. Bij dit laatste gaat het om een volledige vergoeding voor de inzameling van verpakkingsafval afkomstig uit huishoudens en een substantiële, reële bijdrage voor verpakkingsafval uit de openbare ruimte.

Vanuit het bedrijfsleven wordt gesteld dat de opruimkosten in de openbare ruimte veel te hoog zijn en dat er bij de overheid efficiënter gewerkt moet worden. Bernard Wientjes, de voorzitter van VNO-NCW, zegt in de brochure 'Nederland betaalbaar schoon' van Nederland Schoon [2010c] bijvoorbeeld:
Als vertegenwoordiger van het Nederlandse bedrijfsleven maak ik mij al geruime tijd hard voor het terugdringen van de publieke kosten en het vergroten van de efficiency bij de overheid. Een halvering van de kosten is ambitieus maar haalbaar. Nog liever zie ik overigens dat er een taakstellend budget van bijvoorbeeld maximaal € 50 miljoen wordt afgesproken voor reinigingsinzet en voorzieningen met behoud van een schone leefomgeving.

Aangezien ongeveer 15% van het totaalvolume aan zwerfafval bestaat uit plastic flesjes, veroorzaken deze drankverpakkingen in Nederland een kostenpost van circa (250 * 15%=) 38 miljoen euro. Statiegeld op alleen plastic flesjes kan zorgen voor een forse reductie van deze kostenpost. Zelfs als maar 70% van de plastic flesjes niet meer in het zwerfafval eindigt, dan bespaart dit een stad van 100.000 inwoners al een bedrag van meer dan 150.000 euro.
Ga naar pagina:    < Samenstelling    Natuur en milieu >           Deel dit op  © 2022 Stichting Ons Statiegeld
Contact en informatie
Recycling Netwerk
@EchteHeld op twitter
Privacyverklaring en
gebruiksvoorwaarden