Een echte held kiest statiegeld. Teken de petitie!

Statiegeldmanifest

Wij willen statiegeld op grote én kleine plastic drankflessen.

Statiegeld zorgt er voor dat bijna alle flessen weer worden teruggebracht. Doordat de statiegeldflessen goed worden gerecycled geeft dat veel milieuwinst.

De inzamelresultaten voor plastic statiegeldflessen zijn ongekend hoog: meer dan 95% van de grote flessen voor frisdranken en water leveren we weer in.

Op kleine plastic flessen zit in Nederland nog geen statiegeld. Het gevolg is dat meer dan de helft van die flesjes niet apart wordt ingezameld. Honderden miljoenen flesjes gaan nog ‘gewoon’ de vuilnisbak in en worden daarna verbrand. En tientallen miljoenen flesjes worden op straat of in de natuur weggegooid.

Plastic flesjes veroorzaken daarmee hoge opruimkosten voor gemeentes. Ook veroorzaakt zwerfvuil veel dierenleed, doordat vogels en zeedieren de plastic afvalresten aanzien voor voedsel. En uiteindelijk komt veel plastic zwerfvuil terecht in de plastic soep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen.

Wanneer plastic flessen zonder statiegeld worden ingezameld kost het veel geld en moeite om de vervuilde en gemengde afvalstromen in te zamelen en te sorteren. De opbrengst van de uitgesorteerde kunststof is dan relatief klein. Met een statiegeldsysteem wordt alle kunststof gerecycled en is het recyclaat van hoge kwaliteit. Dat levert ruim twee keer zoveel geld op per kilo gerecycled materiaal en voorkomt veel CO2-emissies van nieuwe kunststofproductie.

Statiegeld op kleine flesjes voorkomt dus milieuschade én troep op straat.

Dat blijkt overal waar dat statiegeld is ingevoerd, van Zweden tot Australië en van Duitsland tot de Verenigde Staten. In New York is het statiegeldsysteem daarom vorig jaar nog sterk uitgebreid.

In Nederland is de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes nu al meer dan vijftien jaar vertraagd. Sinds de jaren negentig worden er steeds meer kleine plastic flesjes verkocht en komen er steeds meer in het zwerfvuil, ondanks allerlei afspraken, beleidsdoelstellingen en convenanten. En ieder jaar worden er meer van verkocht; de omzet is in tien jaar tijd meer dan verdrievoudigd. Die kleine flesjes kunnen gemakkelijk mee in het bestaande statiegeldsysteem en maken het zelfs goedkoper! Helaas is de statiegeldverplichting voor drankverpakkingen nog steeds niet van kracht.

Maar wij Nederlanders willen statiegeld. Onderzoek van TNS-NIPO laat zien dat maar liefst 73% van de Nederlandse bevolking het afschaffen van statiegeld een slechte zaak zou vinden en dat 71% ook op kleine plastic flesjes statiegeld wil. Er bestaat dus een groot draagvlak voor statiegeld.

Daarom: Wij willen nu statiegeld op grote én kleine plastic drankflessen.


Deze milieuwethouders steunen het manifest     Deze hoogleraren steunen het manifest     Download het manifest