Strict Standards: Non-static method Configure::read() should not be called statically in /var/www/vhosts/echteheld.nl/httpdocs/cake/basics.php on line 213

Strict Standards: Non-static method Configure::getInstance() should not be called statically in /var/www/vhosts/echteheld.nl/httpdocs/cake/libs/configure.php on line 156
Warning (2): Creating default object from empty value [APP/controllers/paginas_controller.php, line 65]
Percentage recycling - Een Echte Held Kiest Statiegeld

Statiegeldmanifest Nieuws Veelgestelde vragen

Milieu-impact: Percentage recycling

Het huidige statiegeldsysteem resulteert in een inzamel- en recyclingpercentage van 95% van de grote PET-flessen. Door statiegeld in te voeren op kleine PET-flessen zal ongeveer 85% van deze flesjes worden gerecycled. Dit is meer dan vier keer zoveel als bereikt wordt met de huidige inzameling van kleine plastic flesjes in Nederland, via het Plastic Heroes-systeem. De totale recycling van PET-flessen zal hierdoor toenemen van ongeveer 60% naar 90%.
In Nederland zijn gemeenten sinds 2010 verplicht al het plastic verpakkingsafval van huishoudens gescheiden in te zamelen of te zorgen voor nascheiding. Voor frisdranken en waters in grote flessen is er een statiegeldsysteem dat al van kracht was vóór de PET-flessen werden ingevoerd. Grote kunststof flessen worden dus ingezameld via het statiegeldsysteem, maar de kleine kunststof flessen samen met andere kunststof verpakkingen.

Landen om ons heen lopen op ons voor. België is al jaren bezig met de inzameling van plastic drankflessen samen met blikjes en drankenkartons. Duitsland heeft naast een gescheiden inzamelsystemen voor diverse verpakkingsmaterialen ook een statiegeldsysteem voor zowel grote als kleine plastic flessen. En ook in Scandinavische landen heeft men zulke statiegeldsystemen voor grote en kleine PET-flessen, die eveneens leiden tot een inzamelpercentage tussen de 85% en 97% [TOMRA, 2007].

Vergelijking van recyclingpercentages

Hieronder worden de recyclingpercentages van grote en kleine PET-flessen via beide systemen geanalyseerd, en bekeken wat de invloed zal zijn van een uitbreiding of afschaffing van het statiegeldsysteem. Een recyclingpercentage wordt bepaald door de hoeveelheid gerecycled materiaal te delen door de hoeveelheid op de markt gebracht materiaal. Uitgaande van het jaarlijkse marktonderzoek naar drankverpakkingen van Canadean [Canadean, 2011] werd in 2010 ongeveer 30 kton PET-flessen van 1 liter of meer op de markt gebracht en 20 kton PET-flessen van minder dan een liter. Daarnaast werd nog bijna 7 kton andere kunststof drankflesjes op de markt gebracht en een onbekende hoeveelheid kleine kunststof flesjes voor andere producten zoals boter en oliën.

Grote PET-flessen – de huidige situatie
Van de grote PET-flessen met statiegeld wordt al jaren 95% ingezameld en gerecycled [SRN, 2011]. Het gaat hierbij om circa 28,5 kton PET [VROM-Inspectie, 2010; Bureau B&G, 2011b].

Kleine PET-flessen – de huidige situatie
Van de kunststof drankflessen van 0,5 liter of kleiner bevond zich in 2010 ongeveer 13 kton in het restafval. De voorgaande jaren zat er ongeveer 17 kton kleine flesjes in het restafval [Agentschap NL, 2006-2011; CBS, 2010]. Dit kan worden verklaard uit het feit dat in 2010 voor het eerst in bijna geheel Nederland kunststof verpakkingen met het Plastics Heroes-systeem werden ingezameld. In 2010 zou daarmee dan een hoeveelheid van circa 4 kton kleine kunststof flessen zijn ingezameld.

Van het Plastic Heroes-systeem is bekend dat in 2010 in totaal 84 kton kunststof verpakkingsafval werd ingezameld, waarvan 5,62% werd uitgesorteerd als PET [Nedvang, 2011; KplusV, 2011]. Deze 4,7 kton PET bestaat voor maximaal 90% (4,2 kton) uit transparante flessen en daarnaast bijvoorbeeld uit gekleurd PET, PET-schalen en vervuiling. Aangezien het merendeel van de grote PET-flessen met het statiegeldsysteem wordt afgevangen, zullen dit dus voornamelijk kleine PET-flesjes zijn. Dit stemt ook goed overeen met de eerdergenoemde 4 kton kleine kunststof flessen die niet meer in het huishoudelijk restafval zit.

Van de op de markt gebrachte hoeveelheid van zo’n 20 kton PET-flesjes is de gescheiden ingezamelde hoeveelheid van 4 kton kleine kunststof flesjes ongeveer 20%. Aangezien maximaal 90% hiervan wordt gerecycled [VROM-Inspectie, 2010], kan worden vastgesteld dat het het Plastic Heroes-systeem zorgt voor een recyclingpercentage van kleine PET-flesjes van ongeveer 18%.

Grote kunststof flessen – in de toekomst
Wanneer statiegeld op PET-flessen compleet wordt afgeschaft zal het recyclingpercentage naar verwachting fors afnemen. Het is lastig om te zeggen welk percentage van de grote PET-flessen dan zal worden ingezameld en gerecycled via het Plastic Heroes-systeem. De huidige lage inzamel- en recyclingpercentages van kleine kunststof flesjes (20% en 18%) geven wat dit betreft geen aanleiding tot optimisme. Een inzamel- en recyclingpercentage van 95% zoals bij het huidige statiegeldsysteem is dan zeker niet haalbaar; meer dan een halvering van dit percentage is aannemelijk.

Wanneer ook op de grote kunststof flessen voor sappen en zuiveldranken statiegeld wordt ingevoerd zal de hoeveelheid grote kunststof flessen die wordt ingezameld en gerecycled met ongeveer 20% stijgen.

Kleine kunststof flesjes – in de toekomst
Het Plastic Heroes-systeem is nog in de groei, maar het huidige recyclingpercentage van 18% moet bijna vervijfvoudigen wil het gelijk komen te staan met een statiegeldsysteem. Dat soort dromen is bedrog. En dan hebben we het nog niet over de kwaliteit van het gerecyclede materiaal.
Ga naar pagina:    Kwaliteit recycling >           Deel dit op  © 2024 Stichting Ons Statiegeld
Contact en informatie
Recycling Netwerk
@EchteHeld op twitter
Privacyverklaring en
gebruiksvoorwaarden